6th December 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cosbi rhieni am bresenoldeb gwael plant

MAE pedair set o rieni o Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cosbi am fod presenoldeb eu plant yn yr ysgol yn wael.

Os bydd plentyn o oedran ysgol gorfodol sy’n ddisgybl cofrestredig mewn ysgol yn colli’r ysgol yn rheolaidd, mae ei riant yn euog o drosedd.

Cyngor Sir Caerfyrddin sydd wedi arwain yr erlyniadau, a glywyd yn Llys Ynadon Llanelli.

Ni all y rhieni gael eu henwi am resymau cyfreithiol.

Cafodd un cwpl, a bleidleisiodd yn euog drwy’r post, ddirwy o £20 yr un a gorchymyn i dalu gordal dioddefwr o £30. Ni chawsant eu gorchymyn i dalu unrhyw gostau oherwydd rhesymau modd.

Plediodd cwpl arall yn euog yn y llys a chael dirwy o £35 yr un a gorchymyn i dalu  gordal dioddefwr o £30. Ni chawsant eu gorchymyn i dalu unrhyw gostau oherwydd rhesymau modd.

Roedd y trydydd cwpl wedi cael dirwy a ddaeth i gyfanswm o £300, ynghyd â gorchymyn i dalu gordal dioddefwr o £30 a £68 o gostau yr un.

Roedd y pedwerydd cwpl wedi cael dirwy o £660 yr un yn eu habsenoldeb, ynghyd â gordal dioddefwr o £66 a £68 o gostau.

Meddai’r Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: “Mae’n ddyletswydd ar bob rhiant neu warcheidwad i sicrhau bod eu plentyn yn mynychu’r ysgol ac yn cael addysg. Fel awdurdod, rydym ni’n gwneud ein gorau glas i geisio cefnogi teuluoedd sydd mewn sefyllfa anodd, a dim ond pan fetho popeth arall rydym ni’n mynd i’r llys.”

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: