26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Côr y Strade yn rownd gynderfynol Cystadleuaeth Côr y BBC

MAE Ysgol y Strade yn Llanelli wedi cyrraedd rownd gynderfynol Cystadleuaeth Côr Ifanc y Flwyddyn BBC Songs of Praise 2018.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal ddydd Sul, 4 Mawrth ym Mangor.

Ysgol y Strade yw’r unig gôr o Gymru i gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn y categori hŷn.

Bydd y côr yn cystadlu yn erbyn pedwar côr arall ac yna bydd y tri chôr fydd yn dod i’r brig yn mynd i’r rownd derfynol a fydd yn digwydd ar yr un diwrnod.

Bydd Ysgol y Strade yn perfformio dwy gân. Emyn modern ‘Prydferth Waredwr,’ sef cyfieithiad Emlyn Dole o ‘Beautiful Saviour’ gan Stuart Townsend. Yr ail gân fydd cân gospel o’r enw ‘Galw enw’r Iesu,’ cyfieithiad gan Emyr Davies o ‘Calling on my Jesus’ gan Robert DeWell.

Yr arweinydd yw Christopher Davies, pennaeth cerdd yn yr ysgol a Llŷr Simon fydd yn cyfeilio i’r côr, sef cyn-ddisgybl yn yr ysgol.

Mae gan y côr 60 o aelodau ond yn sgil rheolau’r gystadleuaeth, 40 disgybl fydd yn teithio i Fangor ar gyfer y gystadleuaeth y penwythnos hwn.

Dywedodd Christopher Davies, yr Arweinydd: “Mae’r côr wedi bod yn ymarfer yn galed iawn ac rydym yn edrych ymlaen at gynrychioli Cymru yn ein categori.”

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Mae’r côr yn gyfarwydd iawn â llwyddiant oherwydd yn 2009, aeth i rownd derfynol Cystadleuaeth Côr Cymru; yn 2011, daeth y côr yn ail yn Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen; yn 2012, daethant yn ail yn y categori uwchradd yng Nghystadleuaeth Côr Ysgol y Flwyddyn BBC Songs of Praise; yn 2013, aethant i rownd gyn-derfynol yr un gystadleuaeth a chipio’r ail wobr yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Iwerddon.

Yn 2016, daeth y côr yn ail yn y gystadleuaeth Corau Amatur ym Manceinion.

Maen nhw wedi perfformio ar nifer o raglenni teledu gan gynnwys Noson Lawen; Dechrau Canu, Dechrau Canmol ar S4C yn ogystal â pherfformio mewn eisteddfodau lleol.

Yn ogystal, mae’r côr yn ddiweddar wedi cyflwyno siec o £1,750 i Uned Gofal y Fron yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg: “Mae hwn yn gyflawniad gwych nid yn unig i Ysgol y Strade ond i Sir Gaerfyrddin hefyd. Rwy’n cymeradwyo llwyddiannau cerddorol enfawr y sir. Carwn ddymuno lwc dda i Ysgol y Strade y penwythnos hwn.”

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: