15th August 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Clwb Cwtsh i ail agor ei ddrysau yn yr Hydref

BYDD cynllun rhad ac am ddim sy’n defnyddio gemau a chaneuon i gyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc yn parhau yn yr Hydref ac yn 2019, yn dilyn llwyddiant y cyrsiau cychwynnol a gynhaliwyd yn gynharach eleni.

Cafodd y cynllun, ‘Clwb Cwtsh’, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Mudiad Meithrin a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ei lansio ym mis Chwefror.  Cynhaliwyd 78 o gyrsiau blasu fel rhan o’r cynllun, gyda dros 500 o bobl yn mynychu.

Roedd y cyrsiau wyth wythnos o hyd wedi’u hanelu at rieni, gwarchodwyr a darpar rieni.  Roedd croeso i’r dysgwyr ddod â’u plant gyda nhw, gan fod Mudiad Meithrin yn darparu adloniant ar eu cyfer.  Ar ddiwedd y cyfnod, roedd dysgwyr yn cael eu hannog i ddilyn cyrsiau pellach.

Lluniwyd y cyrsiau gan Nia Parry, sy’n adnabyddus am gyflwyno rhaglenni teledu ar S4C, yn arbennig rhai sydd wedi eu hanelu at ddysgwyr.

Bydd Clwb Cwtsh 2 yn cynnig cyrsiau wyth wythnos newydd mewn dros 70 lleoliad ar draws Cymru yn ystod mis Hydref eleni a chyfres arall o gyrsiau ym mis Ionawr 2019.

Meddai Dr Gwenllïan Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: “Ers dechrau gweithredu’r cynllun Clwb Cwtsh rydym wedi derbyn ymateb da ledled Cymru. Mae’r ffaith ein bod yn gallu cynnig i blant ddod gyda’u teuluoedd wedi cael ei groesawu. Rydym yn edrych ymlaen i ehangu’r darpariaeth ac yn gyffrous iawn i barhau i weithredu’r cynllun hwn ar lawr gwlad.”

Meddai Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Systemau’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Trwy gydweithio gyda Mudiad Meithrin gallwn gynnig cyfleoedd newydd i deuluoedd ddechrau dysgu’r iaith.  Mae’r cynllun yn cynnig dull hwyliog o ddysgu geirfa y gall rhieni a gofalwyr ddefnyddio yn y cartref gyda’u plant bach.  Gobeithiwn y bydd teuluoedd ar draws Cymru yn manteisio ar y cyfle newydd yma i ddechrau ar eu siwrne i ddysgu’r Gymraeg gyda ni.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: