15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

“Chwerthinllyd” fod gweithwyr o Gymru yn gorfod teithio i Loegr

Mewn llythyr a welwyd gan Blaid Cymru, mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh) wedi ysgrifennu at eu gweithwyr yn argymell iddynt deithio i safle brofi yn Lloegr os bydd ganddynt symptomau COVID-19.
Dywedodd ASC Plaid Cymru Helen Mary Jones ei bod yn “chwerthinllyd” y byddai’n rhaid i gydweithwyr yr AGPh sy’n gweithio yng Nghymru ac sydd â symptomau o’r feirws deithio pellter maith i Loegr dim ond i gael prawf.

Yr AGPh yw adran wasanaeth cyhoeddus fwyaf y DG, ac er bod cydweithwyr yr AGPh wedi eu rhestru fel gwewyr hanfodol yng Nghymru a Lloegr, maent yn nodi nad ydynt ar hyn o bryd yn cael blaenoriaeth am brofion am coronafeirws yng Nghymru.

Dywedodd Ms Jones fod y penderfyniad a arweiniodd at y sefyllfa hon yn “hollol afresymol.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cyn hyn fod cymaint ag 80% o’u gallu i brofi heb gael ei ddefnyddio.

Dywedodd Helen Mary Jones, ASC a’r Gweinidog cysgodol dros yr Economi, Taclo Tlodi a Thrafnidiaeth:

For More Great News Stories Click The Banner

“Ni ddylem fod mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i weithwyr allweddol yng Nghymru deithio i Loegr i allu cael prawf.

“Yng Nghymru, mae’r neges yn glir – arhoswch mor agos ag sydd modd at eich cartref. Fodd bynnag, os ydych yn weithiwr yr AGPh sy’n byw yng Nghymru a chyda symptomau COVID-19, maen nhw’n gofyn i chi yrru ar draws y wlad i gael blaenoriaeth o ran prawf. Nid yn unig mae’r sefyllfa hon yn absẃrd, mae’r penderfyniad y tu ôl iddi yn chwerthinllyd.

“Bu Plaid Cymru yn galw ers amser am fwy o allu i brofi, ac eto, dyma ni’n clywed nad yw’r hyn sydd gennym yn cael ei ddefnyddio, a bod ein gweithwyr allweddol yn gorfod teithio i Loegr i gael prawf. Hoffwn wybod sut y gall Llywodraeth Cymru ddweud nad yw gweithiwr allweddol o’r AGPh yn gymwys am flaenoriaeth i fynd at brawf, pan fo hyn ar gael yn Lloegr.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: