19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cau Dros Dro Uned Mân Anafiadau Llanymddyfri a’r Cylch

BYDD Uned Mân Anafiadau Llanymddyfri a’r cylch yn cau dros dro er mwyn caniatáu i Feddygon Teulu a staff clinigol reoli cleifion yn y modd mwyaf priodol i ddiwallu eu hanghenion.

Bydd y gwasanaeth, sy’n cael ei redeg gyda chymorth Meddygon Teulu lleol, yn cau o heddiw (dydd Iau 19 Mawrth) a gofynnir i unrhyw un sydd angen gofal mân anafiadau yn lleol, os y nachos brys, i fynd i Ysbyty Cyffredinol Glangwili a hynny ar yr amod nad oes ganddynt symptomau COVID-19.

Meddai Rhian Dawson, Cyfarwyddwr Sirol Sir Gâr: “O ganlyniad i achosion Coronafeirws yn Hywel Dda rydym wedi gwneud penderfyniad ar y cyd â’n Meddygon Teulu partner i gau’r Uned Mân Anafiadau yn Llanymddyfri, a fydd y nein galluogi i ryddhau staff meddygol i gyflawni dyletswyddau eraill. Rwyf am dawelu meddwl cymunedau lleol mai mesur dros dro yw’r penderfyniad hwn â’r nod o ail agor yr uned cyn gynted ag y gallwn.”

Meddai Dr John Rees, o Feddygfa Llanfair: “Mae’r Meddygon Teulu partner yn llwyr gefnogi’r penderfyniad hwngan Hywel Dda er budd cynllunio clinigol a diogelwch. Gofynnwn i gleifion ffonio’r Feddygfa yn hytrach na mynychu mewn person, fel y gallwn sicrhau eu bod yn cael eu brysbennu mewn modd priodol ac yn cael y gofal gorau posib.”

For More Great News Stories Click The Banner

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: