Police appeals for information in Llanelli and across Carmarthenshire, police press announcements in Llanelli and across the county.

Apelau Heddlu am gwybodaeth yn Llanelli ac ar draws Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys cyhoeddiadau yn Llanelli ac yn Sir Gaerfyrddin.