Diweddariad ar ddigwyddiad Llywodraethu Gwybodaeth gan unigolyn

Ym mis Gorffennaf 2016 ysgrifennodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda at nifer o gleifion yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth, wedi i ymchwiliad mewnol ddarganfod bod cyn aelod o staff wedi edrych ar gofnodion ysbyty electronig…