Cau a dirwyo tafarndai am dorri rheolau Covid-19 / Pubs closed and fined for breaching Covid-19 rules

MAE dau safle trwyddedig yn Sir Gaerfyrddin wedi cael dirwy o £1,000 am aros ar agor y tu hwnt i’r amser cau presennol, sef 10.20pm. Rhoddwyd yr hysbysiadau cosb benodedig i weithredwyr y Coopers Arms yn y Betws a Chlwb Rygbi’r Betws am dorri’r rheoliadau Covid-19 presennol. Mae swyddogion Cyngor Continue Reading

Cyfyngiadau lletygarwch yn “anffodus iawn” meddai Plaid Cymru / ‘Hospitality paying the price’ says Plaid Cymru Shadow Economy Minister Helen Mary Jones MS

WRTH ymateb i’r cyfyngiadau diweddarad ar y sector lletygarwch, meddai Helen Mary Jones AS, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr economi, “Galwodd Plaid Cymru ers wythnosau bellach am daliadau wedi’u targedu i fusnesau o Gymru a gafodd eu heffeithio waethaf gan yr argyfwng. Mae’r pecyn hwn i’w groesawu, gan ei Continue Reading

Angen imiwneiddiwr ar frys i ymuno â rhaglen frechu COVID-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda / Immunisers urgently needed to join Hywel Dda UHB’s COVID-19 vaccination programme 

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwneud cais brys i weithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig ymuno â’i dîm Brechu COVID-19. Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gwneud ei baratoadau olaf i ddarparu rhaglen frechu torfol ar raddfa na welwyd o’r blaen yn y GIG ac mae’n recriwtio ar frys Continue Reading

Gadewch i ni i gyd wneud ein rhan i leihau achosion ymhellach / Let’s do our bit to help cases fall even further

MAE achosion coronafeirws yn Sir Gaerfyrddin yn dechrau gostwng, gan ddangos arwyddion addawol bod y cyfnod atal wedi cael yr effaith gywir. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu’r newyddion calonogol ond mae’n annog pawb i fod ar eu gwyliadwriaeth a pharhau i gyfyngu ar eu cysylltiadau i helpu’r niferoedd i Continue Reading

Cam mawr ymlaen i brosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnau / Major step forward for landmark multi-million pound Llanelli project

MAE prosiect gwerth miliynau o bunnau a glustnodwyd ar gyfer Llanelli sy’n cynnwys canolfan hamdden arloesol newydd a phwll nofio ynghyd â chyfleusterau iechyd ac addysg newydd wedi cymryd cam mawr ymlaen. Mae’r cynllun – a elwir bellach yn Bentre Awel – wedi’i gymeradwyo gan Gyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Continue Reading

error: You are in breach of copyright