Friday, June 9, 2023
Casglu biniau dros wyliau banc mis Mai

Casglu biniau dros wyliau banc mis Mai

MAE trigolion yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i’r casgliadau sbwriel/deunydd ailgylchu dros wyliau banc mis Mai.

O ddydd Llun, 7 Mai tan ddydd Gwener, 11 Mai ac o ddydd Llun, 28 Mai tan ddydd Gwener, 1 Mehefin, bydd casgliadau’n digwydd un diwrnod yn hwyrach na’r arfer. Er enghraifft, os yw eich casgliad i fod ar ddydd Llun, ni fydd yn digwydd tan ddydd Mawrth ac yn y blaen.

Yn ogystal mae’r newidiadau hyn yn effeithio ar gwsmeriaid gwasanaeth gwastraff gardd a gwasanaeth gwastraff masnach y cyngor.

Bydd canolfannau ailgylchu Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf i gyd ar agor fel arfer dros y gwyliau banc.

Bellach mae’r canolfannau ailgylchu i gyd yn gweithredu oriau agor yr haf sef 8.30am a 7pm.

I gael gwybod pryd y bydd eich biniau’n cael eu casglu neu i gael rhagor o wybodaeth ynghylch ailgylchu, ewch i wefan Cyngor Sir Caerfyrddin www.sirgar.llyw.cymru

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Cofiwch ailgylchu gan ddefnyddio eich bagiau glas. Gall eitemau fel poteli plastig, tuniau bwyd, caniau erosol, cylchgronau a chatalogau, cambrenni cotiau plastig a chardbord i gyd fynd i’r bagiau glas i’w hailgylchu. Mae gwybodaeth a chyngor ar gael ar wefan y cyngor.  

“Yn Sir Gaerfyrddin, mae tua chwarter o fag du arferol yn dal i gynnwys gwastraff bwyd ac mae hanner o’r bwyd hwnnw yn dal yn ei ddeunydd pecynnu.

“Beth am leihau eich gwastraff bwyd ac arbed arian?  Ewch i wefan Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff i gael cyngor ynghylch osgoi gwastraff bwyd a defnyddio sbarion bwyd. 

“Os oes gennych wastraff bwyd fel bagiau te, esgyrn, pilion llysiau a ffrwythau neu fasgl wyau, cofiwch roi nhw yn eich bin gwastraff bwyd sy’n cael ei gasglu bob wythnos ac yn cael ei drin a’i droi’n gyflyrydd pridd.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: