19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Canolfannau Gofal ar agor dros wyliau’r Pasg

BYDD Canolfannau Gofal Sir Gaerfyrddin ar agor dros wyliau’r Pasg i ofalu am blant gweithwyr hanfodol yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae gofal plant yn cael ei ddarparu mewn canolfannau ar draws y sir o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm i blant rhwng 4 a 12 oed.

Bydd y canolfannau ar agor yn ystod gwyliau’r ysgol gan gynnwys dydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg er mwyn sicrhau y gall gwasanaethau rheng flaen critigol fel y GIG a’r heddlu barhau i weithredu.

Mae’n hanfodol bwysig bod rhieni yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn cadw eu plant gartref lle bo modd, er mwyn helpu i gyfyngu lledaeniad y coronafeirws (Covid-19).

Os yw eich gwaith yn dyngedfennol i’r ymateb i COVID-19, ac na all eich plentyn aros gartref, yna bydd eich gofal plant yn cael blaenoriaeth.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae’n hollbwysig bod y canolfannau gofal hyn yn aros ar agor yn ystod gwyliau’r Pasg, gan gynnwys y Gwyliau Banc, fel bo ein gweithwyr allweddol yn gallu parhau i wneud eu swyddi.

“Maen nhw dan bwysau enfawr yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac mae angen i ni wneud popeth y gallwn ni i helpu. Mae gwybod bod eu plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd diogel yn gysur mawr i rieni sy’n mynd y tu hwnt i’r hyn sy’n cael ei ddisgwyl ohonynt fel arfer yn ystod y pandemig coronafeirws hwn, yn eu hedmygu, ac yn ddiolchgar dros ben iddyn nhw am y gwaith pwysig maen nhw’n ei wneud.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: