BELLach gall trigolion drefnu apwyntiad ar unrhyw adeg i ddefnyddio un o’r pedair canolfan ailgylchu yn y sir.

Drwy fynd i wefan y cyngor, gall trigolion drefnu apwyntiad ar unrhyw adeg a dewis amser sy’n gyfleus iddynt am y saith diwrnod canlynol. Fodd bynnag, ar yr adeg hon, bydd trigolion ond yn gallu ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref unwaith y mis (er enghraifft, os bydd trigolion yn trefnu apwyntiad ar 28 Mai, ni fyddant yn gallu trefnu apwyntiad arall tan 28 Mehefin).

Bydd y newid yn cael ei weithredu o heddiw (dydd Mawrth, 2 Mehefin) ymlaen.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr aelod o’r bwrdd gweithredol sy’n gyfrifol am yr amgylchedd: “Hoffem ddiolch i’r trigolion am ein cefnogi wrth inni ailgyflwyno’r gwasanaeth hwn. Rydym yn dal i wrando ar eich adborth a byddwn yn parhau i adolygu’r sefyllfa. Cadwch lygad ar y wefan neu ffrydiau’r cyngor ar Facebook a Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf.”

For More Great News Stories Click The Banner

Mae lleoedd ar gael o hyd yn ein holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref os oes angen ichi fynd yno.

,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online