‘Bydd y deintydd yn eich gweld chi nawr – wel, mhen pum mlynedd yn ne Ceredigion’

MAE Plaid Cymru wedi herio Llywodraeth Cymru dros amseroedd aros hir i gofrestru am ddeintydd y GIG yn ne Ceredigion.

Holodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas y Prif Weinidog yn y Senedd ynghylch deintyddion GIG Cymru sydd ar gael yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth, a ganfu amser aros o bum mlynedd yn ne Ceredigion.

Yn eu hymateb dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda eu bod yn rheoli’r rhestr aros i ddeintyddfeydd yn ne Ceredigion, sydd ar hyn o bryd â rhestr aros o 5 mlynedd oherwydd diffyg gwasanaethau yn yr ardal.

Meddai Simon Thomas o Blaid Cymru: “Mae ymgynghoriad diweddar bwrdd iechyd Hywel Dda ar ddyfodol gwasanaethau yn seiliedig ar wella darpariaeth yn y gymuned, a dyna sylfaen cyhoeddiad a wnaed gan y Llywodraeth ynghylch dod ag iechyd a gofal cymdeithasol yn nes at ei gilydd. Ond y gwir yw bod pobl wedi clywed y sibrydion hyn yn y gorffennol, ac mewn gwirionedd, mae’r rhestr aros yn bum mlynedd am ddeintydd y GIG yn ne Ceredigion.

“Mae’n gywilyddus fod pobl sy’n byw yng Ngheredigion yn dioddef gwasanaeth eilradd tra bod y GIG i fod i olygu cydraddoldeb i bawb, waeth lle’r ydych yn byw a pha mor ddwfn yw eich pocedi. Mae’n dangos pa mor wael y mae’r llywodraeth dan arweiniad Llafur wedi camreoli ein gwasanaeth iechyd pan mae’n rhaid i chi aros am ddeintyddiaeth ar y GIG.”

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Ychwanegodd AC Ceredigion Ben Lake:“Yn anffodus, dyw hyn ddim yn syndod o gwbl, oherwydd bod nifer o etholwyr wedi dod ataf o bob rhan o Geredigion gyda’u problemau i gyrchu gwasanaethau deintyddol ar y GIG.

“Mae’n hanfodol i Lywodraeth Cymru a Bwrdd Iechyd Hywel Dda weithio ynghyd i ymdrin â’r sefyllfa hon fel mater o frys, gan ei bod yn annerbyniol fod cynifer o bobl yn gorfod aros cyhyd i gael gwasanaethau deintyddol.”

Click To Donate

Cymraeg