29th July 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

>MAE’r criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc (25 Mai), mewn ymateb i bandemig Coronafeirws (COVID-19).

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i roi eu gwastraff (gan gynnwys gwastraff gardd) allan ar eu diwrnod casglu arferol.

Atgoffir preswylwyr hefyd i roi eu biniau allan y noson gynt gan y bydd casgliadau yn cael eu gwneud yn gynharach na’r arfer o bosibl .

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i newyddion.sirgar.llyw.cymru a dilynwch Gyngor Sir Caerfyrddin ar Facebook a Twitter.

For More Great News Stories Click The Banner
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: