Saturday, January 28, 2023
Buddsoddiad gwerth £80k ar chwilbedlo mewn canolfannau hamdden

Buddsoddiad gwerth £80k ar chwilbedlo mewn canolfannau hamdden

GALL Y RHEINY sy’n hoffi beicio fwynhau profiad hyfforddi digidol arbennig yn y stiwdios chwilbedlo gwell sydd newydd eu lansio yng nghanolfannau hamdden Llanelli a Dyffryn Aman.

Mae Chwaraeon a Hamdden Actif wedi buddsoddi £80k mewn beiciau chwilbedlo o’r radd flaenaf sydd â thechnoleg uwch yn rhan ohonynt a hyfforddiant rhithwir sydd o safon fyd-eang ar y sgrin a fydd yn trawsnewid y ddarpariaeth feicio dan do. Daw hyn yn dilyn lansio stiwdio chwilbedlo o’r radd flaenaf yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ym mis Rhagfyr.

Mae’r hwb hwn mewn cyfleusterau beicio yn gam arall tuag at wneud Sir Gaerfyrddin yn Ganolbwynt Beicio Cymru; a gan fod cymal olaf Taith Merched OVO Energy yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin ddydd Sadwrn, 15 Mehefin, dyma’r amser delfrydol i neidio ar gefn eich beic.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae gan y beiciau chwilbedlo newydd yng Nghanolfannau Dyffryn Aman a Llanelli nifer o nodweddion a manteision a fydd yn apelio at ddechreuwyr yn ogystal â darparu i feicwyr sy’n cymryd y gamp fwy o ddifrif dechnoleg ac ystadegau allweddol y maent yn dyheu amdanynt yn ystod eu rhaglenni hyfforddiant.

“Yn sicr, bydd y stiwdios chwilbedlo newydd yn gwella’n sylweddol foddhad a phrofiad cwsmeriaid yn ogystal â chynyddu incwm a chael effaith gadarnhaol ar iechyd a llesiant pobl.”

Y beiciau IC6 yw’r beiciau chwilbedlo dan do gorau ar y farchnad.  Maent yn rhoi i ddefnyddwyr brofiad rhithwir cynhwysfawr gyda chyfarwyddiadau MyRide ar y sgrin sy’n siŵr o ddarparu canlyniadau a golygfeydd rhyngweithiol o lefydd ledled y byd er mwyn i bobl gael ymarfer corff heriol a hwyliog; yn ogystal â’r gallu i gael golwg, cadw a thracio eu hyfforddiant.

Cafodd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor gyfle i roi cynnig ar y beiciau newydd; dywedodd: “Rwyf wrth fy modd bod mwy o bobl nag erioed yn defnyddio ein canolfannau hamdden i gadw’n heini ac yn iach.

“Mae’n bwysig iawn ein bod ni’n parhau i fuddsoddi yn ein canolfannau hamdden a darparu cyfleusterau uwch-dechnoleg, modern i’n haelodau; a bwriedir buddsoddi ymhellach yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman a Llanelli.

“Rwy’n hynod o falch i weld y stiwdios chwilbedlo newydd a fydd o fantais i ddefnyddwyr presennol a gobeithio, yn annog mwy o bobl i roi cynnig ar feicio. Mae’n arbennig o berthnasol o gofio ein dyhead i fod yn Ganolbwynt Beicio Cymru a gan fod Taith y Merched yn digwydd yn Sir Gaerfyrddin cyn bo hir.”

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: