Friday, January 27, 2023
Bar caffi trawiadol yn agor ar lân y môr

Bar caffi trawiadol yn agor ar lân y môr

MAE hen Ganolfan Ddarganfod Llanelli yn Noc y Gogledd wedi agor ei drysau fel caffi a bistro St. Elli’s Bay ar ôl trawsnewid trawiadol.

Y llawr gwaelod yn y bwyty tri llawr ar lân y môr yw’r cyntaf o dri cham i’w cwblhau, ac mae ar agor rhwng 9am a 9pm bob dydd.

Mae lle i 90 o bobl yn y caffi steilus, sy’n cynnwys bar trwyddedig. Mae’r holl fwyd yn dod o’r ardal leol ac yn cael ei weini o 9.30am ymlaen. Mae yno fan sy’n croesawu cŵn yn ogystal â llecyn bwyta yn yr awyr agored.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y llawr cyntaf a fydd yn cynnwys bwyty gyda golygfeydd panoramig o’r môr a lle ar y llawr uchaf i gynnal digwyddiadau arbennig ac i’w logi’n breifat.

Y bobl sy’n gyfrifol am y gwaith trawsnewid yw’r lesddeiliaid, sef Emilio a Camelia Fragiacomo, sy’n berchen ar Langland’s Brasserie, bwyty poblogaidd ar Benrhyn Gŵyr ger y Mwmbwls, Abertawe.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae Emilio a Camelia wedi gwneud gwaith gwych i drawsnewid y llawr gwaelod i fod yn far caffi wedi’i addurno’n chwaethus. Maent yn rhoi cyfle i gwsmeriaid fwyta mewn ardal brydferth gyda golygfeydd godidog ar draws arfordir Sir Gaerfyrddin o’u seddi. Rwy’n gobeithio y bydd ymwelwyr yn eu cefnogi yn y fenter newydd hon.”

Mae’r adeilad yn eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin y cytunodd ei Fwrdd Gweithredol ar gynnig gan y lesddeiliaid presennol i drosglwyddo’r brydles a chreu bwyty newydd.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: