Friday, December 2, 2022
Ardderchog Ysgol Y Strade

Ardderchog Ysgol Y Strade

HOFFWN longyfarch holl ddisgyblion a staff Ysgol Y Strade ar ganlyniadau TGAU calonogol eto eleni.

Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch gwych yr wythnos ddiwethaf, mae 64% o ddisgyblion Blwyddyn 11 wedi llwyddo i sicrhau’r Trothwy Lefel 2+ (5 TGAU gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg) a 82% o ddisgyblion wedi sicrhau 5 neu fwy o gymwysterau Lefel 2.

Braf hefyd yw nodi bod 99% o’r garfan wedi llwyddo i sicrhau Trothwy Lefel 1 (5 TGAU A*-G) a 22% wedi llwyddo i ennill pump neu fwy o raddau A*/A. Mae disgyblion o bob gallu wedi llwyddo ac maent yn haeddu dathlu eu cyflawniad.

Pupils and staff of Ysgol Y Strade were congratulated on the heartening GCSE results announced today, Thursday (Aug 23).

Following an excellent set of A level results last week, 64% of their Year 11 pupils gained the Level 2+ Threshold (5 GCSEs including Welsh or English and Mathematics) and that 82% of pupils have gained five or more Level 2 qualifications.

99% of the cohort achieved the Level 1 Threshold (5GCSE A*-G) and 22% of the cohort achieved 5 or more A* / A grades. Pupils of all abilities have succeeded and deserve to celebrate their success.

Dafydd Jenkins and Kelland Williams both took the top spot with seven A*s, four A’s and one B, they were followed by Emma Kinzett and Oliver Stone who gained six A*s, five A’s and one B.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: