DDYDD Iau Mai 24 cynhaliwyd parti yng Nghylch Ti a Fi, Penlle’r-gaer ger Abertawe i ddathlu gweithgaredd gwych Mary Lewis o arwain y cylch am 30 mlynedd.

Mae Mary Lewis, neu ‘Anti Mary’ fel y’i hadnabyddir gan bobl yr ardal wedi arwain y Cylch Ti a Fi, sydd yn cyfarfod am ddwy sesiwn wythnosol yn Neuadd Llywelyn yn y pentref, er 1988.

Daeth llawer o blant, rhieni, gofalwyr, Mamgus a Thadcus i’r Cylch i ddangos eu gwerthfawrogiad i ‘Anti Mary’ am ei chyfraniad at ofal ac addysg y blynyddoedd cynnar a thwf addysg Gymraeg yn yr ardal dros y tri degawd diwethaf.

Cyflwynwyd sawl tusw o flodau i Mrs Lewis gan gynnwys un ar ran Mudiad Meithrin gan y Prif Weithredwr, Dr Gwenllian Lansdown Davies.

Meddai Mary Lewis:“Uchafbwynt fy ngwaith dros y 30 mlynedd diwethaf yw gweld teuluoedd sydd ddim yn siarad Cymraeg yn dangos y dewrder i ddod trwy’r drws gyda’u plant oherwydd eu bod am i’w plant dderbyn addysg Gymraeg.

For More Great News Stories Click The Banner

Dwi newydd droi’n 70 oed felly fe fyddai’n hyfryd petai rywun yn fodlon cymryd yr awenau gan barhau gyda’r gwaith hwn yn y pentref yn y dyfodol.”

Mae’r cylch Ti a Fi yn cynnig gweithgareddau sy’n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol gan gynnig cyfle i rieni a gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch gyfeillgar a Chymreig.

Meddai Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Dr Gwenllian Lansdown Davies:“Mae Anti Mary wedi ysbrydoli ac annog cannoedd o rieni i anfon eu plant i addysg Gymraeg ar hyd y blynyddoedd. Rydym yn ddiolchgar iawn iddi am ei hymroddiad i waith a chenhadaeth y Mudiad dros y 30 mlynedd ddiwethaf yma ac yn obeithiol y bydd rhywun yn cymryd yr awenau gan Anti Mary er mwyn parhau gyda’r gwasanaeth holl-bwysig hwn yn yr ardal.”

Mae Cylch Ti a Fi Penlle’r-gaer ar agor ar Ddydd Mercher rhwng 12.45 yp. a 2.40 yp a Dydd Iau rhwng 9.15 yb. a 11.10 yb.

, , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online