26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Annog cleifion anadlol i ymuno â gwasanaeth ar-lein newydd Hywel Dda

BYDD dros 2,000 o bobl sy’n derbyn gofal gan wasanaeth anadlol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn derbyn llythyr yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf yn eu gwahodd i ddechrau defnyddio Patients Know Best (PKB), gwasanaeth ar-lein newydd sydd wedi’i gynllunio i wella profiad claf a mynediad at wasanaethau a gwybodaeth y GIG.

System ddiogel yw Patients Know Best sy’n eich galluogi i gael gafael ar wybodaeth mewn perthynas â’ch iechyd yn unrhyw le, ar unrhyw adeg ac sy’n eich rhoi chi, y claf, yng ngofal o’ch data meddygol. Mae eich cofnod wedi’i amgryptio fel mai dim ond chi a’r rhai rydych chi’n rhoi caniatâd iddynt sy’n cael mynediad iddo.

Bydd y system hefyd yn darparu lle diogel ar-lein i weld eich llythyrau apwyntiadau; caniatáu ichi olrhain a monitro eich iechyd a’ch symptomau; a darparu mynediad i lyfrgell o adnoddau iechyd i gynorthwyo i reoli eich iechyd.

Dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Steve Moore: “Mae’n wych gallu cynnig y gwasanaeth ar-lein newydd hwn i’n cleifion anadlol ac rydym yn gobeithio ei gyflwyno i wasanaethau eraill cyn gynted â phosibl.

“Mae gwneud gwell defnydd o dechnoleg i alluogi bod ein cleifion yn cael mynediad at ofal a gwybodaeth wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i ni ac mae’r pandemig wedi ei gyflymu.

“Hoffwn ddiolch i’r holl dimau sy’n ymwneud â sicrhau bod Patients Know Best  ar-lein yn Hywel Dda ac annogaf  ein cleifion yn gryf i arwyddo os ydych chi’n derbyn gwahoddiad gennym ni.”

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Os ydych chi’n derbyn llythyr gwahoddiad gennym ni i gofrestru gyda Patient Knows Best, bydd eich llythyr yn cynnwys cod gwahoddiad a mynediad i ymuno.

Mae adborth cleifion ar Patient Knows Best wedi dangos: “Yn wirioneddol ddefnyddiol ac yn hawdd ei ddefnyddio ac yn ffordd wych o wirio pryd mae angen cyngor” ac “yn bersonol mae’r ap PKB yn adnodd defnyddiol iawn sy’n hawdd ei ddefnyddio, ac i allu cyfathrebu â gweithiwr proffesiynol yn help mawr. ”

Gobeithiwn y bydd y llythyr a’r daflen wybodaeth yn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ond peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’n tîm Gwella a Thrawsnewid gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar y llythyr os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: