24th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Ailgylchu eich hen eitemau trydanol yn Llanymddyfr

ANOGIR trigolion ardal Llanymddyfri i fanteisio ar gyfle unwaith yn unig i waredu eu sbwriel trydanol a hynny ar garreg y drws.

Bydd tîm gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin ym maes parcio Llanymddyfri ddydd Mawrth, 16 Ionawr o 12-3pm, pryd bydd trigolion yn gallu mynd â hen eitemau trydanol, bach a mawr, i’w hailgylchu – o boptai ac oergelloedd i sychwyr gwallt a pheiriannau coffi.

Bydd pawb a aiff yno hefyd yn cael cyfle i fod yn rhan o raffl fawr ac i ennill talebau Amazon, gwerth £200, £100 a £50.

Dim ond eitemau domestig y mae modd mynd â nhw yno, nid peiriannau trydanol masnachol.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae hwn yn gyfle ardderchog i bobl gael gwared ar eu gwastraff trydanol, yn enwedig os oes ganddyn nhw eitemau mawr, swmpus i’w gwaredu.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Rydym ni’n ailgylchu cymaint â phosibl, sy’n helpu i gynyddu ein cyfradd ailgylchu a lleihau’r sbwriel sy’n mynd i gladdfeydd.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sirgar.llyw.cymru/cartref/preswylwyr/biniau-ailgylchu-a-sbwriel.

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: