Sunday, January 29, 2023
Agor prosiect ailddefnyddio Eto yn swyddogol yn Nant-y-caws

Agor prosiect ailddefnyddio Eto yn swyddogol yn Nant-y-caws

MAE Cyngor Sir Gaerfyrddin a CWM Environmental Ltd wedi agor Canolfan Eto yn swyddogol, pentref ailddefnyddio newydd sbon yn Nant-y-caws sy’n ceisio helpu i leihau gwastraff yn Sir Gaerfyrddin a rhoi bywyd newydd i eitemau diangen.

Mae Canolfan Eto yn cynnig profiad siopa cynaliadwy i gwsmeriaid sydd am brynu amrywiaeth eang o eitemau, gan gynnwys dodrefn, beiciau, paent, eitemau garddio a llawer mwy.

Cyn hir, bydd canolfan addysg yn cynnal sesiynau i ddisgyblion ysgol sy’n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau amgylcheddol gan gynnwys; pwysigrwydd ailgylchu, beth sy’n digwydd i wastraff mewn canolfannau ailgylchu, sut mae pryfed peillio yn ein helpu a sut i gefnogi economi gylchol yn Sir Gaerfyrddin.

Meddai’r Cynghorydd Aled Vaughan Owen, yr Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd:

“Mae agor Canolfan Eto yn Nant-y-caws yn gam cyffrous wrth ehangu prosiect Eto ynghyd â thwf cynaliadwyedd yn Sir Gaerfyrddin.”

“Gyda gweithdy atgyweirio ar y safle i drawsnewid eitemau sy’n cael eu rhoi, mae’r prosiect yn ceisio trwsio ac ailddefnyddio eitemau i’w cadw mewn defnydd cyhyd â phosib.”

Ychwanegod y Cynghorydd Edward Thomas, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith:

“Bydd Canolfan Eto yn rhoi cyfleoedd i breswylwyr ac ymwelwyr brynu amrywiaeth eang o eitemau a roddwyd, sydd wedi’u hatgyweirio a’u hailddefnyddio gan y prosiect; gan helpu i leihau nifer yr eitemau sy’n mynd i mewn i’r ffrwd wastraff.”

Mae prosiect Eto hefyd yn cynnwys siop yn Stryd Stepney, canol tref Llanelli, a agorwyd yn 2021.

Mae mannau rhoi eitemau ar gael ym mhob un o ganolfannau ailgylchu gwastraff cartref Sir Gaerfyrddin, lle gall preswylwyr roi eitemau i’r prosiect.

Mae enw Eto yn symboleiddio prif uchelgais economi gylchol. Bydd Canolfan Eto yn annog ymwelwyr i brynu a rhoi eitemau a ddefnyddiwyd yn flaenorol yn hytrach na phrynu eitemau newydd pryd bynnag sy’n bosib. Bydd y prosiect hefyd yn helpu i gyflawni uchelgais Sir Gaerfyrddin i sicrhau economi gylchol ledled y sir yn ogystal â bod ar y blaen o ran ailgylchu ac ailddefnyddio yng Nghymru.

Mae economi gylchol yn canolbwyntio ar ddileu gwastraff drwy leihau’r defnydd o eitemau sy’n cael eu taflu a throi deunyddiau a fyddai wedi cael eu taflu o’r blaen yn adnoddau gwerthfawr.
Mae’r prosiect hwn wedi cael ei ariannu drwy gronfa Economi Gylchol Llywodraeth Cymru.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: