Saturday, December 3, 2022

Adolygiad Trwyddedu ar y gweill

GOFYNNIR i bobl yn Sir Gaerfyrddin roi eu barn ynghylch y deddfau trwyddedu presennol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datblygu ymgynghoriad ar-lein fel rhan o adolygiad pum mlynedd i sicrhau bod system drwyddedu effeithiol yn cael ei chynnal yn y sir.

Mae’r cyngor yn annog trigolion, busnesau, deiliaid trwyddedau a sefydliadau eraill i gymryd rhan yn yr arolwg cyn iddo ddod i ben ar 8 Ionawr.

Bydd yr holl adborth o’r ymgynghoriad yn ffurfio rhan o unrhyw bolisi trwyddedu newydd.

Mae’r arolwg yn canolbwyntio ar droseddau ac anhrefn sy’n gysylltiedig ag alcohol ac effaith hyn ar ardaloedd problemus yn y gymuned.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor sy’n gyfrifol am drwyddedu: “Mae hwn yn gyfle i bobl leisio unrhyw bryderon sydd ganddynt wrth i ni ystyried adolygu ein polisi trwyddedu presennol.

“Mae’n bwysig i bobl gymryd rhan a rhoi gwybod i ni am yr hyn sy’n effeithio arnyn nhw er mwyn i ni fynd i’r afael â’r meysydd hynny wrth ddatblygu ein polisi newydd.”

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ewch i wefan y cyngor.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: