15th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

ON SCHEDULE: Ferry company Stena Line has reached an important milestone in its major new fleet investment programme with the steel cutting of a third E-Flexer ship to be deployed on its Irish Sea routes. This means that all three of Stena Line’s new E-Flexer ships, planned to enter into service on the Irish Sea during 2020 and 2021, are now under construction at the Avic Weihai Shipyard in China. The first of the new vessels (pictured) will commence operation on the Holyhead to Dublin route in early 2020, with the remaining two ships to be introduced on the Liverpool to Belfast route in 2020 and 2021. All three Irish Sea E-Flexer vessels will be bigger than today’s standard RoPax vessels at 215 meters long with a freight capacity of 3,100 lane meters and the space to carry 120 cars and 1,000 passengers.

25 o brentisiaethau diwydiant adeiladau ar gael yn Sir Gâr

MAE ceisiadau’n dal i gael eu derbyn ar gyfer hyd at 25 o brentisiaethau taledig drwy’r rhaglen Camau Nesaf.

Bellach yn ei 11eg blwyddyn, mae prosiect Camau Nesaf yn agored i ddynion a menywod dros 16 oed yn Sir Gaerfyrddin sydd â diddordeb mewn ennill cymwysterau mewn meysydd gwaith sylfaen, gwaith coed, bricio, plastro, gwaith trydan, gwaith plymio, paentio ac addurno. Nid oes angen profiad blaenorol.

Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, Lloyd & Gravell, TRJ, Coleg Sir Gâr, CCTAL a CYFLE, mae’r rhaglen Camau Nesaf yn chwilio am hyd at 25 o bobl i ddod yn weithwyr proffesiynol y dyfodol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i ddysgu trwy brofiad ymarferol.

Mae’r rhaglen eisoes wedi newid bywydau nifer o bobl leol – gan gynnwys pobl sydd wedi mynd ati i sefydlu eu busnesau eu hunain ac i ennill cystadlaethau sgiliau cenedlaethol. Ar ben hynny mae plant ac oedolion sydd ag anableddau difrifol ar eu hennill yn sgil y prosiectau cymunedol y bu’r timau Camau Nesaf yn eu cyflawni.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau prentisiaeth/rhaglen hyfforddiant â chyflog am ddwy flynedd o leiaf gyda Lloyd & Gravell Ltd, TRJ Ltd, CYFLE neu Gyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau fis Medi 2020.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae angen gallu sylfaenol yn y Gymraeg i gyflawni’r swydd hon. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi. I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i
https://recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/vacancy.jsf?search=2
.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 6 Gorffennaf.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Jason Jones – 07880 504117

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: