Extra £15.7m to increase contact tracing workforce in Wales

HEALTH Minister Vaughan Gething has announced an extra £15.7m to nearly double the contact tracing workforce in Wales for the winter. The funding will increase the number of contact tracing staff in Wales from 1,800 to 3,100 in time for an expected rise in demand in December and through to Continue Reading

Statement from Economy Minister Ken Skates following Tata Steel announcement

THE Economy Minister Ken Skates has responded to the latest announcement from Tata Steel. Economy Minister Ken Skates said: “Today’s announcement will be extremely worrying for Tata Steel workers across Wales, their families, local communities and the supply chain, but we know the steel industry has a future in Wales Continue Reading

Gadewch i ni i gyd wneud ein rhan i leihau achosion ymhellach / Let’s do our bit to help cases fall even further

MAE achosion coronafeirws yn Sir Gaerfyrddin yn dechrau gostwng, gan ddangos arwyddion addawol bod y cyfnod atal wedi cael yr effaith gywir. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu’r newyddion calonogol ond mae’n annog pawb i fod ar eu gwyliadwriaeth a pharhau i gyfyngu ar eu cysylltiadau i helpu’r niferoedd i Continue Reading

MS calls for increased enforcement over unregulated fireworks

DURING First Minister’s Questions in the Senedd Mid and West MS Helen Mary Jones raised the issue of fireworks being set off uncontrollably in Llanelli, Pontyberem and Kidwelly. Plaid Cymru MS Helen Mary Jones said: “I’ve had unprecedented calls this last week from places like Llanelli, Pontyberem, Kidwelly, where the Continue Reading

Cam mawr ymlaen i brosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnau / Major step forward for landmark multi-million pound Llanelli project

MAE prosiect gwerth miliynau o bunnau a glustnodwyd ar gyfer Llanelli sy’n cynnwys canolfan hamdden arloesol newydd a phwll nofio ynghyd â chyfleusterau iechyd ac addysg newydd wedi cymryd cam mawr ymlaen. Mae’r cynllun – a elwir bellach yn Bentre Awel – wedi’i gymeradwyo gan Gyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Continue Reading

error: You are in breach of copyright