Friday, October 7, 2022
100% Sir Gâr yn cyrraedd y 100!  / 100% Sir Gâr hits 100!

100% Sir Gâr yn cyrraedd y 100! / 100% Sir Gâr hits 100!

BELLACH mae cynnyrch cant o fusnesau ar arddangosfa fusnes annibynnol newydd Sir Gaerfyrddin, sef 100% Sir Gâr.

Mae 100% Sir Gâr yn rhoi sylw i’r gorau sydd gan fusnesau annibynnol lleol Sir Gaerfyrddin i’w gynnig, ac mae’n amlygu ystod eang o gynhyrchion gwych a wnaed gartref ac â llaw ac sy’n cael eu gwerthu gan bobl leol dalentog.

Syniad Cyngor Sir Caerfyrddin oedd hwn, a’r nod yw cefnogi busnesau lleol drwy roi ffenestr siop rithwir iddynt.

Gall busnesau annibynnol lleol ymuno’n rhad ac am ddim, a dyma gyfle marchnata perffaith iddynt cyn y Nadolig ac wedi hynny.

“Rydym ni ar ben ein digon fod 100 o fusnesau bellach wedi ymuno â 100% Sir Gâr – felly mae 100 o fusnesau yn manteisio ar y cyfle ar-lein newydd hwn i farchnata eu busnesau i gynulleidfa leol enfawr,” meddai’r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

“Rydym ni wir yn gobeithio bydd y cyfeiriadur ar-lein newydd hwn yn adnodd hanfodol i bobl sy’n siopa i anwyliaid, yn ogystal â bod yn ffordd o gefnogi masnachwyr lleol ar adeg pan mae angen hynny fwyaf arnyn nhw.”

Ychwanegodd: “Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn lwcus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fusnesau bach lleol sy’n cynhyrchu celf a chrefft gwych, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, cynnyrch llesiant a chosmetigau, anrhegion, teganau a mwy.

“Os ydych chi’n meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu am sbwylio’ch hun, ewch i 100% Sir Gâr a phrynu rhywbeth cwbl unigryw gan helpu pobl a busnesau lleol a chefnogi economi Sir Gaerfyrddin. Bydd eich cefnogaeth yn cael ei gwerthfawrogi’n fawr.”

Cefnogwch fusnesau lleol a siopa ar 100% Sir Gâr – ewch i www.darganfodsirgar.com/siopa lle mae dolen hefyd i fusnesau lleol ymuno.

One hundred businesses are now showcasing their products on Carmarthenshire’s new 100% Sir Gâr independent business showcase.

100% Sir Gâr shines a spotlight on the best of Carmarthenshire’s local independent businesses and highlights a wide range of wonderful home-grown and handmade products made and sold by talented local people.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Set up by Carmarthenshire County Council, it aims to support local businesses by providing them with a virtual shop window.

It is completely free for local independent businesses to join and provides the perfect marketing opportunity in the run up to Christmas and beyond.

“We’re thrilled to now have 100 businesses signed up to 100% Sir Gâr – that’s 100 businesses that are taking advantage of this new targeted online opportunity to market their businesses to a huge local audience,” said Cllr Emlyn Dole, Leader of Carmarthenshire County Council.

“We truly hope that this new online directory will become a vital resource for people shopping for loved ones as well as supporting local traders when they need it the most.”

He added: “Here in Carmarthenshire we are lucky to have a vibrant and diverse range of small local businesses who are producing some wonderful arts and crafts, food and drink, fashion, homeware, wellbeing and cosmetics, gifts, toys and more.

“If you’re thinking of buying gifts for your family, or simply want to treat yourself, visit 100% Sir Gâr and buy something truly unique whilst helping local people and businesses and keeping the Carmarthenshire economy moving. Your support will be so greatly valued.”

Please support local businesses and shop 100% Sir Gâr – visit www.discovercarmarthenshire.com/shopping where there is also a link for local businesses to sign-up.

Click To Donate

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: