Dydd Miwsig Cymru

ON Friday (Feb 11) Wales celebrated Welsh Language Music Day which celebrates all types of music using the Welsh language.

Free music events were held all over the country with the aim of increasing it's audience and is all part of a long-term drive to get one million people speaking and using Welsh before 2050.

In Llanelli...

Nyrs o Orllewin Cymru ar ei ffordd i Balas Buckingham

MAE nyrs o orllewin Cymru – sydd wedi helpu i ofalu am y plant mwyaf tost yn ein hardal – yn edrych ymlaen at ymweld â Phalas Buckingham ym mis Mehefin ac wrth ei bodd ei bod hi wedi cael ei chynnwys ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd eleni.

Mae Rowena Jones wedi cael ei gwobrwyo â MBE am ei gwasanaeth i blant tost ac...

Dosbarthu bagiau glas yn parhau

MAE miloedd o aelwydydd eisoes wedi derbyn eu tri rolyn o fagiau glas ac mae'r dosbarthu'n parhau ledled y Sir.

Gwnaed y penderfyniad i ddosbarthu bagiau glas i bob aelwyd yn dilyn adborth gan breswylwyr.  Roedd pobl yn gofyn i fagiau glas...

Your chance to win Giggs’s shirt

A lucky footballer in Llanelli could be wearing their new shirt like a boss if they take part in the local community 6 a side league.

The Wales manager Ryan Giggs, who took over the biggest job in Welsh football a couple of weeks ago, broke world records in the summer when he took part in some special 6 a side games that drew the...

AC yn cefnogi gweithredu ar newid hinsawdd

MAE Simon Thomas wedi gwneud safiad i ddangos ei [gefnogaeth/chefnogaeth] ar gyfer ymgyrch #SafiadCymru gan Atal Anrhefn Hinsawdd Cymru.

Y llynedd, roedd cannoedd o bobl a'u hanifeiliaid anwes ar draws Cymru wedi rhannu lluniau o'u safiad am Gyfrifoldeb Byd-eang Cymru ar y cyfryngau...