Last chance to have say on hospital consultation Hospital campaign group

SOSPPAN (Save Our Services Prince Philip Action Network) is urging residents to make their voices heard in Hywel Dda Health Board's hospital consultation at a series of public meetings this weekend.

They will be gathering in Tycroes, Llwynhendy, Llangennech and Bynea to encourage people to respond to the consultation before it closes on Thursday 12th June.

SOSPPAN, which is fighting to keep Prince Philip Hospital (PPH) as a General Hospital, has already held a number of street...

‘Bydd y deintydd yn eich gweld chi nawr – wel, mhen pum mlynedd yn ne Ceredigion’

MAE Plaid Cymru wedi herio Llywodraeth Cymru dros amseroedd aros hir i gofrestru am ddeintydd y GIG yn ne Ceredigion.

Holodd AC y Canolbarth a’r Gorllewin Simon Thomas y Prif Weinidog yn y Senedd ynghylch deintyddion GIG Cymru sydd ar gael yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth, a ganfu amser aros o bum mlynedd yn ne Ceredigion.

Yn eu hymateb dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda eu bod yn rheoli’r rhestr aros i ddeintyddfeydd yn ne Ceredigion, sydd ar...

‘The dentist will see you now – well in five years time in south Ceredigion’  

PLAID Cymru has challenged the Welsh Government over long waiting times to register for a NHS dentist in south Ceredigion.

Mid and West AM Simon Thomas quizzed the First Minister in the Senedd over the availability of Welsh NHS dentists following a Freedom of Information request which found a five year wait in south Ceredigion.

In their response under the Freedom of Information Act Hywel Dda University Health Board said it only manages the waiting list for dental practices within South...

Public Services Ombudsman report on Hywel Dda care raised in the Senedd

THE Public Services Ombudsman for Wales's report on the distressing case of Ellie and Chris James of Haverfordwest, whose son died in Glangwili hospital was raised in the Senedd Chamber.

Speaking in the Senedd chamber Plaid Cymru Mid and West AM Simon Thomas said: “There were a host of failings described in the ombudsman's report, compounded by the decision to describe their son's death as 'stillborn', despite the fact that he had signs of life after being born, and that in itself was...

Cross party motion calls on Welsh Government to introduce clean air zones

A cross party motion on cleaner air will be debated in the Senedd today.

Assembly Members will call on the Welsh Government to tackle persistent air pollution and introduce clean air zones to change behaviour and improve the health of citizens.

The debate is ahead of international clean air day on 21st June.

Mid and West AM Simon Thomas said: “Air pollution causes 2,000 premature deaths a year which is 6 percent of Wales's total deaths. Nitrogen dioxide and...

Trigolion Llanbedr Pont Steffan – mae angen gwneud newidiadau i’ch gwasanaethau GIG, a dyma eich cyfle i ddweud eich dweud

MAE trigolion Llanbedr Pont Steffan a’r fro yn cael eu gwahodd i digwyddiad galw-heibio cyhoeddus i drafod ein cynigion i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 2pm a 7pm yn Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan SA48 7EE ar ddydd Llun 2 Gorffenaf 2018. Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud ar ein cynigion neu i rannu syniadau newydd â ni.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol...

Lampeter residents urged to have their say at Health Board consultation

RESIDENTS in Lampeter and the surrounding area are being invited to a public drop-in event to discuss our proposals to fundamentally change the way we provide healthcare services for current and future generations.

The event will be held between 2pm-7pm at Victoria Hall, Lampeter SA48 7EE on Monday 2 July 2018.  This is your opportunity to tell us what you think about our proposals or to give us new ideas.

Hywel Dda University Health Board has formally launched its “Big NHS...

Ymddiheuriad gan fwrdd iechyd ar ôl i faban newydd-anedig farw yn Ysbyty Glangwili

YMDDIHEUODD Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am y gofal a thriniaeth roddwyd i fam a’i diweddar fab yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cynnal cwyn gan y rhieni, a chyfeiriodd yr Ombwdsmon at “gyfres o fethiannau” gan y bwrdd iechyd gan gynnwys bod marwolaeth eu mab wedi ei gofnodi yn anghywir fel marw-anedig yn hytrach na marwolaeth newydd-anedig.

Awgrymodd yr Ombwdsmon y dylai’r swm o £4500 gael ei dalu gan y Bwrdd Iechyd i...

Health board apology after new-born dies in Glangwili Hospital

HYWEL Dda University Health Board has given an apology about the care and treatment given to a mother and her late son at Glangwili Hospital, Carmarthen.

A complaint by the parents to the health board was upheld by the Public Services Ombudsman for Wales, who pointed to a "host of failings" including that their son's death had been incorrectly registered as a stillbirth rather than a neonatal death.

The Ombudsman has recommended the sum of £4500 be paid by the health board in...

New places available for dental services in Carmarthenshire and Pembrokeshire

PATIENTS who have been on a waiting list to access dental services in Carmarthenshire and Pembrokeshire are being asked to get in touch after a number of new spaces became available.

Hywel Dda University Health Board has recently undertaken a commissioning exercise to increase the level of NHS dental services within the Health Board.  As a result the health board has successfully awarded new contracts in Carmarthenshire and Pembrokeshire to support those patients who have not previously...