Cyhoeddi rhestr fer trydedd seremoni gwobrau Mudiad Meithrin

MAE Mudiad Meithrin wedi cyhoeddi rhestrau’r tri uchaf ar gyfer ei Seremoni Gwobrau flynyddol sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn ei ddarpariaethau.

Daw’r cyhoeddiad dri mis i’r diwrnod cyn i’r Seremoni Gwobrau gael ei chynnal yn y Neuadd Fawr, Campws Prifysgol Aberystwyth ar Ddydd Gwener 19eg o Hydref.

Mae Mudiad Meithrin wedi derbyn dros 350 o enwebiadau staff a gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi neu feithrinfeydd dydd...

Mudiad Meithrin’s third annual awards ceremony shortlist announced

MUDIAD Meithrin has announced the short-list for nominations for its annual Awards Ceremony which celebrates and recognises all the excellent work at its provisions all over Wales.

The announcement comes three months to the day before the Awards Ceremony is held at The Great Hall, University Campus, Aberystwyth on Friday October 19th.

Mudiad Meithrin has received more than 350 nominations for staff and volunteers at Cylchoedd Meithrin (Welsh-medium playgroups), Cylchoedd Ti a Fi...

11-year-old Fay has her ‘very long’ hair cut for charity

An 11-year-old girl from Llanelli has had her hair cut for the first time for a very special cause.

Fay Evans decided to have her ‘very long hair’ cut after gaining inspiration from stories she read about the Little Princess Trust, a charity that provides real hair wigs for children and young adults who have suffered hair loss due to cancer treatment or other illnesses.

Her grandmother Tina said: “She decided to have her hair cut a while ago but then she read a lot about the...

Ian ‘H’ Watkins o’r grŵp pop Steps a Caryl Parry Jones i lansio cam nesaf cynllun dysgu’r Clwb Cwtsh

DDYDD Llun Gorffennaf 23 am hanner dydd yn uned Mudiad Meithrin (FOR735) ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd bydd y canwr Ian ‘H’ Watkins o’r grŵp pop Steps a’r diddanwr amryddawn Caryl Parry Jones yn lansio ail flwyddyn cynllun cenedlaethol y ‘Clwb Cwtsh’.

Mae’r cynllun rhad ac am ddim sy’n defnyddio gemau a chaneuon i gyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc yn ail ddechrau yn yr Hydref ac eto yn 2019.  Cafodd y cynllun, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Mudiad...

Seremoni wobrwyo i ddysgwyr y blynyddoedd cynnar

DDYDD Gwener 6 Gorffennaf cynhelir seremoni wobrwyo arbennig yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli er mwyn cyflwyno tystysgrifau ym maes y blynyddoedd cynnar i 74 o ddisgyblion ysgol uwchradd sy’n rhan o gynllun ysgolion Cam wrth Gam a gynhelir gan Mudiad Meithrin.

Bydd dros 150 o ffrindiau a theuluoedd y disgyblion llwyddiannus wedi teithio o bob rhan o Gymru i fod yn bresennol yn yr achlysur arbennig hwn. Ers dechrau cynnig y gwasanaeth arbenigol yma i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg...

Cymuned Ty-isa i fod yn rhan o newid mawr

MAE newidiadau mawr ar y gweill i ward Ty-isa, Llanelli a'r gymuned sydd wrth y llyw.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau allweddol, yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu cymunedol enfawr er mwyn cael sylwadau a syniadau ynghylch datblygu cynllun adfywio ar gyfer yr ardal.

Mae'n golygu y bydd gan breswylwyr,...

Tyisha community to be part of major change

BIG changes are on the horizon for Llanelli’s Tyisha ward, and the community is being placed firmly in the driving seat.

Carmarthenshire County Council, working in partnership with a number of key organisations, is undertaking a huge community engagement programme to gain views and ideas ahead of the development of a regeneration plan for the area.

It means residents, tenants and businesses will have...

From tradition to technology – the ways Neighbourhood Watch groups are keeping their communities safe

TRADITIONAL monthly meetings and Facebook groups might seem worlds apart, but these are the methods two Carmarthenshire communities are using to keep their neighbours safe.

As part of Neighbourhood Watch Week, the long-standing Glanmor group and the newer Llwynhendy and Pemberton group have shared the secrets to their success – be it through old-school meetings or the reach of social media.

Jason Hart helped to set up the Llwynhendy and Pemberton Neighbourhood Watch group last...

‘One Great Day’ comes to Parc Trostre Retail Park

PARC Trostre Retail Park is one of 140 shopping centres across the UK taking part in ‘One Great Day’ on 16th June 2018.

One Great Day is a series of family and community charity events being held throughout the month of June to raise money for GreatOrmond Street Hospital Charity, and other locally based children’s health charities.

Participating shopping...

Free First Aid training at Llangennech Community Centre

THERE will be two upcoming free First Aid training sessions at Llangennech Community Centre.

Both sessions run from 6:00pm until 8:00pm. Places are limited to 20 people per session so early booking is advised.

  • Infants & Child First Aid - on Wednesday (June 27)
  • Adults First Aid - on Wednesday (July 11)

The training will be provided by St John Cymru Wales.

To attend these...