Newid gofal y GIG yn lleol

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cychwyn ar ei gam nesaf o raglen i drawsnewid y ffordd y mae gofal wedi’i gynllunio, gofal brys ac argyfyngol a gofal cymunedol y GIG yn lleol yn cael eu darparu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir...