YN ystod y flwyddyn ddiwethaf, dangoswyd i ddisgyblion sut mae adnabod llefydd diogel i groesi’r ffordd a gwella eu sgiliau er mwyn bod yn fwy diogel wrth gerdded, a hynny’n rhan o sesiwn hyfforddiant 12 wythnos.

For More Great News Stories Click The Banner

Uned diogelwch ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n darparu cynllun hyfforddiant Kerbcraft, ac mae’n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru.

Nod y cynllun yw addysgu plant ynghylch pwysigrwydd diogelwch ochr y ffordd a chynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelwch wrth groesi’r ffordd.

Mae pob plentyn sy’n cwblhau’r hyfforddiant yn cael tystysgrif gan Gari Gofal, masgot diogelwch ffyrdd y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr aelod o’r bwrdd gweithredol dros yr amgylchedd: Mae cynllun hyfforddiant Kerbcraft yn hynod bwysig gan ei fod yn dysgu pwysigrwydd diogelwch ffyrdd yn gynnar i blant, ac yn y pen draw, mae’n achub bywydau.”

I gael rhagor o wybodaeth am raglen hyfforddiant Kerbcraft i blant sy’n cerdded, cysylltwch ag un o’r Cydgysylltwyr Hyfforddiant i Gerddwyr, Karen John – 01267 228291 neu Alex McDowall – 01267 228289.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am fentrau diogelwch ffyrdd drwy fynd i’r wefan:www.sirgar.llyw.cymru

, , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online