28th June 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Lansio prosiect gwirfoddoli gwledig

MAE prosiect newydd wedi cael ei lansio i recriwtio gwirfoddolwyr a chreu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli yn y Sir Gaerfyrddin wledig.

Nod y Rhaglen Gwirfoddoli Gwledig, sy’n cael ei harwain gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS) yw mynd i’r afael ag ystod o faterion sy’n ymwneud â gwirfoddoli mewn ardaloedd gwledig, gan gynnwys ehangu’r cyfleoedd, darparu hyfforddiant i wirfoddolwyr a hyrwyddo’r gwerthoedd iechyd a llesiant a’r gwerthoedd cymdeithasol a chymunedol sydd ynghlwm wrth wirfoddoli.

Bydd y prosiect hefyd yn darparu ar gyfer cymunedau mwy gwledig drwy ei uned wirfoddoli symudol.

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros gymunedau a materion gwledig, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae manteision niferus i wirfoddoli. Gall gwirfoddoli ehangu gorwelion a sgiliau yn ogystal â gwella cyflogadwyedd. Gall gwirfoddolwyr hefyd fod yn ased arbennig i sefydliadau a chwmnïau sy’n eu recriwtio.

“Mae hwn yn brosiect gwych i helpu ein hardaloedd gwledig ac rydym wrth ein bodd ei gefnogi.”

Bydd yr Uned Gwirfoddoli Gwledig symudol yn edrych ar ardal Tywi drwy gydol mis Chwefror gan ymweld â chynifer o ardaloedd â phosibl.  Mae ardaloedd eraill i’w hymweld â nhw yn ystod y flwyddyn yn cynnwys Hendy-gwyn ar Daf a Sanclêr, Llanybydder, Castellnewydd Emlyn, Llandeilo a Llanymddyfri, y Gwendraeth a Glanaman.  Mae amserlen ar gyfer ymweliadau’r prosiect ar gael drwy fynd i www.cavs.org.uk

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: