Pembrey Country Park: Pic by Simon Mort

CYHOEDDWYD mai Parc Gwledig Pen-bre yw’r lleoliad swyddogol ar gyfer “Grand Depart” neu agoriad Taith Prydain OVO Energy 2018.

For More Great News Stories Click The Banner

Cafodd hyn ei gyhoeddi yng nghanol Llundain nos Fawrth.

Hon fydd y tro cyntaf i ras feicio broffesiynol fwyaf Prydain ymweld â’r sir.

Bydd 120 o feicwyr o rai o dimau gorau’r byd yn cystadlu yn y ras, gan gynnwys Pencampwyr Olympaidd a’r Byd ac enillwyr cymalau Tour de France.

Mae’r cyhoeddiad yn cefnogi dyhead y sir i fod yn ganolbwynt beicio Cymru gan fod y Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol-Sir Gaerfyrddin – sef cylchffordd bwrpasol 1.9km o hyd ym Mharc Gwledig Pen-bre – yn agos at agor yr Haf hwn.

Bydd Taith Prydain OVO Energy 2018, a gynhelir ddydd Sul 2 Medi, yn gadael Parc Gwledig Pen-bre ac yna’n mynd yn ei blaen trwy’r sir. Bydd yn mynd trwy Gydweli, Caerfyrddin, Llandeilo a Llanymddyfri ac yna’n mynd i gyfeiriad Bannau Brycheiniog cyn gorffen y cymal yng nghanol dinas Casnewydd.

Disgwylir y bydd cefnogwyr beicio yn heidio i’r sir i gael cyfle i weld rhai o feicwyr y byd yn cystadlu, a allai ddod â hwb o dros £4 miliwn i’r economi leol.

Bydd hefyd yn cael sylw byw dyddiol ar ITV4 ac ar Eurosport yn y DU, ac o amgylch y byd.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae hyn yn newyddion gwych i Sir Gaerfyrddin ac yn enwedig i Barc Gwledig Pen-bre, lle’r ydym yn disgwyl gweld tyrfaoedd mawr yn dod i’r lleoliad gwych hwn i weld dechrau’r ras eiconig hon. Rwyf yn siŵr y bydd ymwelwyr am wneud y gorau o benwythnos olaf eu gwyliau haf ac aros yn y sir. Rydym yn gweithio’n agos gyda Beicio Cymru i gynnal nifer o weithgareddau ar gyfer y penwythnos ym Mharc Gwledig Pen-bre ar gyfer y teulu cyfan.

“Rwyf hefyd yn gobeithio y bydd y trigolion yn dod allan i gefnogi’r beicwyr ar hyd y daith o Ben-bre i Lanymddyfri.”

, , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online