MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi ei Dref a’i Bentrefi Diwylliant ar gyfer 2020.

Mae Porth Tywyn wedi’i gyhoeddi yn Dref Diwylliant Sir Gaerfyrddin ac mae Trelech, Alma, Pen-y-bont a Thalog wedi’u cyhoeddi’n Bentrefi Diwylliant.

Dyma’r drydedd flwyddyn i’r cyngor sir gynnal y cynllun tref a phentref diwylliant, er mwyn tynnu sylw at weithgareddau diwylliannol ar draws gwahanol ardaloedd yn Sir Gaerfyrddin.

Ym Mhorth Tywyn, mae disgwyl i fwy nag 80 o gymdeithasau a sefydliadau diwylliannol y dref ddod ynghyd i gynllunio a chynnal cyfres o ddigwyddiadau y flwyddyn nesaf ar ôl derbyn yr anrhydedd.

Bydd Fforwm Cymunedol Cyngor Tref Porth Tywyn yn hwyluso’r prosiect, ac yn casglu barn preswylwyr, sefydliadau a grwpiau i baratoi rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer 2020 cyn y lansiad swyddogol ym mis Ionawr.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Roeddwn mor falch o weld y brwdfrydedd yn y cyfarfodydd cyhoeddus i dderbyn yr enwebiadau, a pha mor falch oedd y cymunedau i dderbyn yr anrhydedd.

“Mae’r ardaloedd hyn yn enghreifftiau gwych o’r cyfoeth o weithgareddau diwylliannol sydd ar gael yn ein cymunedau yn Sir Gaerfyrddin. Rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu dathlu’r gweithgareddau hyn.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Michael Theodoulou, Cadeirydd Ymgysylltu Cymunedol dros Gyngor Tref Porth Tywyn: “Mae’n fraint ac yn anrhydedd i’r Cyngor Tref fod Porth Tywyn wedi ei dewis yn Dref Diwylliant Sir Gaerfyrddin 2020. Byddwn ni, ynghyd â nifer fawr o sefydliadau a’r gymuned, yn sicrhau y bydd yn flwyddyn lwyddiannus. Byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau bod hwn yn ddigwyddiad ar gyfer y gymuned ac nid dim ond ar gyfer y Cyngor Tref.”

Yn Nhrelech, Alma, Pen-y-bont a Thalog, mae grŵp cydlynu wedi ei sefydlu ac arno gynrychiolwyr o bob ardal ac o wahanol fudiadau. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad yng Nghanolfan Gymunedol Pen-y-bont.

Dywedodd y Cynghorydd Jean Lewis, o Drelech: “Braint ac anrhydedd o’r mwyaf i Drelech, Pen-y-bont, Talog, ac Alma yw cael eu dewis yn Bentrefi Diwylliant 2020. Mae hyn yn cydnabod ac yn dathlu’r amrywiaeth o weithgareddau sy’n digwydd yn rheolaidd yn y cymunedau gwledig hyn. Mae’r pentrefi hyn eisoes yn cydweithio wrth drefnu digwyddiadau pwysig ac yn edrych ymlaen at y cyfle hwn i weithio’n agosach byth yn 2020.”

Rhydaman oedd y Dref Diwylliant gyntaf, yn 2018, ac yna Hendy-gwyn ar Daf yn 2019.

Llansteffan oedd y Pentref Diwylliant cyntaf ac yna Drefach Felindre.

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online