Grwpiau ffocws yn cael eu cynnal ledled Sir Gaergyrddin

BYDD grwpiau ffocws yn cael eu cynnal ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn ystyried y ffyrdd y gall busnesau a chymunedau gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol ac elwa arnynt.

Mae tîm Marchnata a'r Cyfryngau Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal tri grŵp ffocws fel rhan o'i Gylch Trefnwyr Digwyddiadau a ariennir gan Raglen LEADER y Cynllun...

Panel yn cwestiynu gwasanaeth awyr yr heddlu

GALLAI datblygiadau cenedlaethol o ran cadw golwg o'r awyr drwy 'awyrennau ag adenydd' olygu y gwelir hofrennydd yr heddlu yn amlach uwchben Dyfed-Powys yn y dyfodol.

Dyna yw barn Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Dafydd Llywelyn, a oedd yn siarad yng nghyfarfod Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Roedd yn ymateb i...

Panel Heddlu a Throseddu yn cefnogi’r praesept

MAE aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi cefnogi cynnydd arfaethedig y Comisiynydd o 5 y cant yn y praesept.

Amlinellodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ei gynlluniau cyllideb i'r aelodau yng nghyfarfod y panel ym mis Ionawr.

Byddai'r praesept yn cyfrannu £49.8 miliwn at gyllideb Heddlu Dyfed-Powys,...

Dydd Miwsig Cymru

ON Friday (Feb 11) Wales celebrated Welsh Language Music Day which celebrates all types of music using the Welsh language.

Free music events were held all over the country with the aim of increasing it's audience and is all part of a long-term drive to get one million people speaking and using Welsh before 2050.

In Llanelli...

Nyrs o Orllewin Cymru ar ei ffordd i Balas Buckingham

MAE nyrs o orllewin Cymru – sydd wedi helpu i ofalu am y plant mwyaf tost yn ein hardal – yn edrych ymlaen at ymweld â Phalas Buckingham ym mis Mehefin ac wrth ei bodd ei bod hi wedi cael ei chynnwys ar Restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd eleni.

Mae Rowena Jones wedi cael ei gwobrwyo â MBE am ei gwasanaeth i blant tost ac...

Arbed gofal seibiant a meysydd eraill rhag toriadau

MAE nifer o arbedion arfaethedig a gyflwynwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin at ddibenion ymgynghori cyhoeddus wedi cael eu tynnu'n ôl gan ei Fwrdd Gweithredol.

Mae'r Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, wedi cadarnhau na fydd y toriadau arfaethedig yn y gyllideb i'r gwasanaethau cynhwysiant ac i...