Newid gofal y GIG yn lleol

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cychwyn ar ei gam nesaf o raglen i drawsnewid y ffordd y mae gofal wedi’i gynllunio, gofal brys ac argyfyngol a gofal cymunedol y GIG yn lleol yn cael eu darparu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir...

Coffee dump ‘cost a’ packet

MORE than 20 damaged coffee makers were illegally dumped at a bring site in Morrisons car park Llanelli following repeated incidents of fly tipping at bring sites enforcement officers found evidence that implicated a woman from the Bryn area of...